Een zwemweek bij Heroes kan naar uw wensen worden aangepast.

Maar om een beeld te schetsen van hoe het eruit zou kunnen komen te zien, een voorbeeld van een standaard zwemweek in 3 fases:

Op de eerste dag verwachten we ouders en kinderen in badkleding in het zwembad. We leggen uit wat we van ouders en kinderen verwachten en gaan vervolgens met z’n allen opstarten in het water. Hierdoor kunnen we, in een voor de kinderen veilige setting, kijken naar hun niveau. Vervolgens vertrekken de ouders en starten we met leren. Zodra de leerkracht merkt dat de kinderen vermoeid raken wordt er een pauze ingelast. Na de pauze wordt er even gespeeld of een spelletje gedaan in het water om vervolgens weer verder te leren en oefenen. 4 uur later komen de ouders kort kijken naar wat er geleerd, worden leerlingvolgsystemen ingevuld en is de les voorbij.

De opvolgende dagen zullen ouders de kinderen afgeven in het zwembad en meteen vertrekken. Kinderen krijgen tijd om te spelen in het water tot het tijd is om te beginnen met de les. Dit zal weer afgewisseld worden met spelen, leren en pauze. Het aantal pauzes is afhankelijk van de conditie en concentratie van de kinderen. Na de tweede zwem dag zal er door iedereen met kleren aan gezwommen worden. Ongeacht het niveau van het kind.

Halverwege de zwemweek mogen de ouders een half uurtje komen kijken aan het einde van de les. Zo kunnen ze een kijkje nemen naar de vorderingen die er al gemaakt zijn. Aan het einde van de zwemweek is er een eindshow en eventueel diplomazwemmen voor de kinderen die dit kunnen behalen. En zal de leerkracht de ouders voorzien van huidige zwemniveau van het kind en eventueel oefeningen aanraden om dit niveau te behouden.